INFORMera engagera stärka

Voice4you

Navigation och produktion i ett komplext medielandskap

 

SyfteMedlemskap
projekt

“Stärk ungas medie- och informationskunnighet

Första svenska projektet som stöttas av google.org

I dag uppger varannan ung mellan 17 och 23 att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF. Den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välgrundade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle. Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Projektet drivs av team Voice4you med hjälp av publiceringsverktyget Mobile Stories.

Vi som jobbar i föreningen

Jenny Sköld

070-477 16 88, jenny@voice4you.se

 

Lotta Bergseth

070-7414833, lotta@voice4you.se

9 + 13 =

Detta gör föreningen

Föreningen stöttar unga i att ta större plats i samhällsdebatten. Genom verktyg och kunskap kan fler konsumera och producera trovärdigt material i ett komplext medielandskap. Genom Voice4yous verksamhet utbildas unga i att förstå vad journalistik är samtidigt som de själva får skapa trovärdigt material med journalistiska metoder. I våra projekt utbildas också lärare genom webbkursen “Navigationskurs i digital källkritik” samt genom digitala workshops och föreläsningar. 

 

inkubator

Stöd från

Reach for Change

 

 

Reach for Change är en ideell stiftelse som söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Stiftelsen, som grundades 2009 av Sara Damber och Investment AB Kinnevik som ett led i företagets samhällsinriktade arbete. Voice4you har fått stöd av Reach for Change sedan januari 2019 för att ge fler unga möjlighet att producera och nå ut med trovärdigt material med hjälp av Mobile Stories verktyg.

Samverka för stärkt MIK och ett hållbart samhälle

Vi bjuder in mediehus och föreningar till samverkan för stärkt medie- och informationskunnighet samt spridning av de Globala målen. Vi sätter gemensamt upp riktlinjer för  projekt, rikstäckande eller lokalt i de områden där vi verkar och arbetar med skolor. Din organisation får exponering på denna webbplats samt på publiceringsplattformen, mobilestories.se