Information, engagemang, delaktighet

Voice4you

Navigation och produktion i ett föränderligt medielandskap

 

SyfteMedlemskap
Voice4You utbildar unga mellan 12 och 19 år i medie- och informationskunnighet, MIK, med hjälp av Mobile Stories utbildande produktion- och publiceringsverktyg. 
Sedan 2022 är Voice4You del av ett konsortium som söker medel för att skapa en internationell version av verktyget. 

 

projekt

“Stärk ungas medie- och informationskunnighet

   

Första svenska initiativet som stöttas av google.org

Varannan ung mellan 17 och 23 uppger att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF från 2019. Tillitsbarometern 2021 visar även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välgrundade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle. Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Projektet drivs av team Voice4you med hjälp av publiceringsverktyget Mobile Stories.

kontakta oss!

Vi som arbetar heltid i föreningen Voice4you heter Jenny Sköld och Lotta Bergseth. Vi har båda lång journalistisk erfarenhet från olika redaktioner. Sedan 2015 har vi jobbat med skolor för att öka medie- och informationskunnigheten hos elever. Vi vill genom vårt arbete dela med oss av vår egen kunskap och våra erfarenheter som journalister till unga för att fler unga ska ta större plats i samhällsdebatten.

Jenny Sköld

070-477 16 88, jenny@voice4you.se

 

Lotta Bergseth

070-7414833, lotta@voice4you.se

12 + 5 =

Detta gör föreningen

Föreningen stöttar unga i att ta större plats i samhällsdebatten. Genom verktyg och kunskap kan fler konsumera och producera trovärdigt material i ett komplext medielandskap. Genom Voice4yous verksamhet utbildas också unga i att förstå vad journalistik är samtidigt som de själva får skapa trovärdigt material med journalistiska metoder. I våra projekt utbildas också lärare genom webbkursen “Navigationskurs i digital källkritik” samt genom digitala workshops och föreläsningar. 

 

inkubator

Stöd från

Reach for Change

 

 

Reach for Change är en ideell stiftelse som söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Stiftelsen, som grundades 2009 av Sara Damber och Investment AB Kinnevik som ett led i företagets samhällsinriktade arbete. Voice4you har fått stöd av Reach for Change sedan januari 2019 för att ge fler unga möjlighet att producera och nå ut med trovärdigt material med hjälp av Mobile Stories verktyg.