Information, engagemang, delaktighet

Voice4you

Navigation och produktion i ett föränderligt medielandskap

 

SyfteMedlemskap
Voice4You utbildar unga mellan 12 och 19 år i medie- och informationskunnighet, MIK, med hjälp av Mobile Stories utbildande produktion- och publiceringsverktyg. 

 

projekt

International project will bring Mobile Stories out into Europe

An ambitious new multinational project aims to enhance youth media and news literacy in Europe and beyond. “Promoting Media Literacy and Youth Citizen Journalism through Mobile Stories” — or ProMS — will bring together seven partner organisations from six European countries to scale up an innovative production and publishing tool that equips young people with the skills and knowledge to become responsible and informed producers, consumers and distributors of digital media.

The two-year project will create an international English language version of Mobile Stories, a Swedish publishing tool and platform developed by journalists Lotta Bergseth and Jenny Sköld that guides students through the process of identifying and creating trustworthy news content on the Internet while building journalistic ethics.

Increasing access to verified, trusted content

Founded in response to the rapidly changing ways we communicate and consume information, Mobile Stories has reached more than 10,000 students in Sweden since its launch in 2015. The ProMS consortium will work together to expand the Mobile Stories community across the European continent and the globe. The English version will be piloted in schools in Finland, Ireland and Romania before widespread dissemination in the second year of the project. 

In addition to widening access to the platform, ProMS will promote cross-border media literacy by enabling collaboration between schools in different European countries within the tool. 

The project will also contribute to best practices in school-based media literacy by generating data on user skills and knowledge gain and sharing the learnings with research and practitioner communities. 

Meet the consortium

ProMS is funded by the European Commission’s Creative Europe Programme and led by Voice4You, the nonprofit arm of Mobile Stories and the first Swedish initiative to receive funding from Google’s global charity branch, Google.org. Voice4You will lead project management activities and technical development of the international version. 

Along with Voice4You, the consortium includes specialists in youth media literacy, education and technology.

Screenshot of the consortium during the project kick-off meeting

News Decoder, a global news site for young people based in France, will lead the development of inclusive and accessible media education content in English and oversee a user feedback and research strategy in collaboration with the Institute of Future, Media, Democracy and Society at Dublin City University in Ireland. 

– The ProMS project aligns directly with News Decoder’s commitment to creating more open access journalism and media literacy education resources, said News Decoder Managing Director Maria Krasinski.

News Decoder will also help facilitate cross-border collaboration among students within the tool, and support aspects of project management, monitoring and evaluation and dissemination.

Belgium-based international not-for-profit association Media & Learning will lead dissemination, promotion and distribution activities for the ProMS project, drawing on its mission to advance education through the strategic utilisation of media and digital technologies across all levels of education. 

– In an age of disinformation, media literacy is essential for young people to be informed citizens. The ProMS project is a timely and important initiative that will empower youth to produce and consume digital media responsibly and critically, said Media & Learning Project Officer Chloé Pété.

Academic partners Åbo Akademi University with Vasa Övningsskola as one of the pilot schools, Asociatia Apulum Forum and Committee of the Dublin West Education Centre will coordinate beta testing of the English-language version of Mobile Stories with pilot schools in Finland, Romania and Ireland, respectively. These pilots will collect student and teacher feedback to refine the tool and gather research on the tool’s impact on students’ knowledge, skills and behaviour. 

Tritonite, technical developer of the original Mobile Stories tool based in Sweden, will continue as the project’s technical partner for the English language version. 

The ProMS project officially launched on October 1 with a virtual kick-off meeting on 10 October. It will continue until September 2025. 

 

   

Första svenska initiativet som stöttas av google.org

Varannan ung mellan 17 och 23 uppger att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF från 2019. Tillitsbarometern 2021 visar även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välgrundade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle. Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Projektet drivs av team Voice4you med hjälp av publiceringsverktyget Mobile Stories.

Stöttas av:

kontakta oss!

Vi som arbetar heltid i föreningen Voice4you heter Jenny Sköld och Lotta Bergseth. Vi har båda lång journalistisk erfarenhet från olika redaktioner. Sedan 2015 har vi jobbat med skolor för att öka medie- och informationskunnigheten hos elever. Vi vill genom vårt arbete dela med oss av vår egen kunskap och våra erfarenheter som journalister till unga för att fler unga ska ta större plats i samhällsdebatten.

Jenny Sköld

070-477 16 88, jenny@voice4you.se

 

Lotta Bergseth

070-7414833, lotta@voice4you.se

10 + 1 =

Detta gör föreningen

Föreningen stöttar unga i att ta större plats i samhällsdebatten. Genom verktyg och kunskap kan fler konsumera och producera trovärdigt material i ett komplext medielandskap. Genom Voice4yous verksamhet utbildas också unga i att förstå vad journalistik är samtidigt som de själva får skapa trovärdigt material med journalistiska metoder.