medielandskapet

Omvärldsspaning

Unga män mer benägna att dela informationspåverkan

Unga män mer benägna att sprida rysk informationspåverkan, enligt en rapport från Försvarshögskolan. De främsta källorna  för statsunderstödd informationspåverkan är de statsstyrda mediekanalerna Sputnik och RT. 13 procent av respondenterna i åldern 18-29 konsumerar...

Ny rapport om antisemitism i sociala medier

En rapport som släpptes i samband med den internationella konferensen, Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism visar att unga exponeras för antisemitism och judehat på plattformar som till exempel TikTok och Instagram. Rapporten...

Allt fler barn skapar eget innehåll på nätet

Fler än vart femte barn mellan 10 och 15 år har en egen Youtube-kanal – en ökning med hela 40 procent jämfört med föregående år. Den nya statistiken är hämtad ur Kantar Sifos årliga undersökning om ungas medievanor, Orvesto Junior. 70 procent av barnen i...