Unga män mer benägna att sprida rysk informationspåverkan, enligt en rapport från Försvarshögskolan. De främsta källorna  för statsunderstödd informationspåverkan är de statsstyrda mediekanalerna Sputnik och RT.

13 procent av respondenterna i åldern 18-29 konsumerar nyheter från dessa kanaler, varav 20, 6 procent är män. Utmärkande för dessa är att de i högre grad än andra respondenter stödjer Sverigedemokraterna eller utomparlamentariska partier. De är också mer skeptiska till alla former av medier och journalistik. 

–  Det kanske mest intressanta resultatet är att RT/Sputnik-konsumenter i något högre grad än icke-konsumenter håller med om innehållet i rapporteringen. Det här gäller många politiska värderingar, från feminism och HBTQ-frågor till synen på Ryssland och frågor om nationell säkerhet, säger studiens författare Charlotte Wagnsson i en nyhetsartikel om studien på Försvarshögskolans hemsida

Under kriget i Ukraina blockerades RT och Sputnik för konsumenter inom EU, som en del i sanktionerna mot Ryssland.