Årets upplaga av Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet, släpptes i veckan. Undersökningen är en kartläggning av svenskarnas internetanvändning. För att kunna mäta den stora förändring i användandet av internet och digitala tjänster som pandemin orsakat har stiftelsen i år gjort två mätningar. En före pandemins utbrott och en i slutet av året och inte helt överraskande har svenska folket blivit mer digitalt under det gångna året.

Några intressanta slutsatser ur rapporten;

Fler har svårt att avgöra vad som är sant och falskt på nätet. Den upplevda källkritiska förmågan har försämrats under pandemin. Den upplevda källkritiska förmågan ökade hos internetanvändarna från 2019 (52%) till 2020 Q1 (56%), men under coronapandemin tycks det ha blivit svårare igen. Endast 51 procent anger under tredje kvartalet att de kan avgöra om information på nätet är sann eller falsk – en minskning på 5 procentenheter från årets första kvartal. I gruppen unga har självförtroendet när det gäller källkritik sjunkit med 6 procentenheter från 71 procent före pandemin till 65 procent under pandemin.

30 procent av unga mellan 16 och 25 år har köpt en vara som en influencer rekommenderat. Influencers har, precis som namnet antyder, ett enormt inflytande över ungas liv och tjänar ofta miljonbelopp på att marknadsföra produkter – utan att utsättas för den granskning som andra makthavare blir.

9 av 10 i tidiga tonåren använder sociala medier. Internetstiftelsen har för första gången tittat närmare på användningen av sociala medier i gruppen unga mellan 12 och 15 år. Den mätningen är endast gjord innan pandemin bröt ut. Då använde 9 av 10 i den åldersgruppen sociala medier varav 3 av 4 dagligen. Nästan 3 av 4 på Snapchat varje dag och runt hälften på Instagram och Tiktok på daglig basis.

9 av 10 unga mellan 16 och 25 år använder Instagram och Snapchat. Användandet av sociala medier har ökat generellt och även bland unga. Tiktok har ökat fyra procentenheter under pandemin jämfört med i början av året.åldrarna 16–25 år har användningen gått upp med hela 8 procentenheter, från 39 procent i första kvartalet till 47 procent i tredje.

Läs hela undersökningen här:

Svenskarna och internet 2020