Syfte

Detta vill vi uppnå
Sedan 2017

Voice4you

Stärkt medie-och informationskunnighet för alla

 

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga då de konsumerar och producerar information i ett komplext medielandskap. Vi verkar för att skolan ska prioritera medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik i läroplanen) då detta är kunskaper som är helt avgörande för en hållbar demokrati. Medie- och informationskunnighet är också en förutsättning för att vi ska lyckas uppnå de globala målen då vi alla behöver basera våra beslut på trovärdig information – för vår egen framtid och hela samhällets. 

Från Rosengård i söder till Karesuando i norr. Föreningen Voice4you stöttar unga i att ta större plats i samhällsdebatten där vi behövs som mest – i glesbygd och utanförskapsområden. Genom verktyg och kunskap kan fler göra sina röster hörda. Vi utbildar inte bara skolungdomar, utan också deras lärare.