Syfte

Detta vill vi uppnå
Sedan 2017

Voice4you

Stärkt medie-och informationskunnighet för alla

 

Den ideella föreningen Voice4You verkar för att skolan ska prioritera medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik i läroplanen) eftersom dessa kunskaper som är helt avgörande för en hållbar demokrati. Medie- och informationskunnighet är också en förutsättning för att vi ska lyckas nå de globala målen; För att uppnå en en fredlig och hållbar värld behöver fatta våra beslut på trovärdig grund. Vårt mål är att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar i livet, ska känna sig trygga när de konsumerar och producerar information i ett komplext medielandskap.

Från norr till söder. Föreningen Voice4you stöttar unga i att ta större plats i samhällsdebatten där vi behövs som mest – i glesbygd och områden där utanförskapet är stort. Genom verktyg och kunskap kan fler göra sina röster hörda. Vi utbildar inte bara skolungdomar, utan också deras lärare.

Den ideella föreningen Voice4Yous grundare Lotta Bergseth och Jenny Sköld driver också företaget Mobile Stories, som tillhandahåller ett pedagogiskt produktions- och publiceringsverktyg för skolan. Verktyget används i föreningens arbete för att stärka ungas medie- och informationskunnighet.