Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://voice4you.se.

Vi på ideella föreningen Voice4you, org.nr 559022-5479, respekterar ditt privatliv samt din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för all Voice4yous användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som på något sätt nyttjar våra tjänster.

Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du nyttjar våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter och information om hur du använder våra tjänster. 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Vår användning och delning

Vi på Voice4you använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:


– För att administrera och tillhandahålla våra tjänster.
– För att kunna skicka relevant information.
– För att upprätthålla säkerhet i våra digitala miljöer.
– För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Personuppgifter som samlas in av Voice4you kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga åtaganden.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet och i strid mot personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att när som helst lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt: lotta@voice4you.se, telefon: +46 (0) 707-41 48 33