företag, organisation

Stötta och delta
samarbeta

Informera och engagera ideellt

Voice4you arbetar för ett medie- och informationskunnigt samhälle där alla känner sig trygga i att navigera på nätet och i att själva producera och dela material på ett ansvarsfullt sätt. 

Privata aktörer såsom mediehus, förlag, högskolor, utbildningsföretag, bibliotek eller organisationer. Tillsammans med er vill vi lyfta frågor som rör:

  • De globala målen
  • Vikten av fri och oberoende journalistik
  • Ett källkritiskt förhållningssätt
  • Framtidens arbetsmarknad
  • Entreprenörskap
  • Trygg på nätet
  • Idrott och hälsa

Det finns olika former för att stötta Voice4you. Du och ditt företag eller organisation kan arbeta med oss för att skräddarsy en lösning som syftar till att uppnå något eller några av föreningens ändamål. Samverkan kan handla om att ert företag eller organisation hjälper till och anordnar workshops, events eller studiebesök för skolklasser. I dessa sammanhang kan ni bidra med er expertis, digitalt eller “live”. Vi kan hjälpas åt att anordna en gemensam tävling eller ett uppdrag för att engagera unga i frågorna ovan. Ni kan också välja att stötta vårt arbete med bidrag.